Kalendář akcí

Sobota, 3. března 2018 -> Besedoseminář "Jak odnaučit" v UB
Datum akce:Sobota 3. 3. 2018
Začátek:10.00
Konec:15.00
Posluchač:Přihlášeno 14 z 30Cena: 550 Kč
Lektor:František Šusta
Přihlášení:Posluchač: Lucie Talašová, Martina Jílková, Lucie Šůstková, Magda Pelánková, Marcela Chrastinová, Libor Horák, Alena Podaná, Radka Míšková, Lucie Ryndová, Petra Segeťová, Robert Vráblík, Marcela Vlasáková, Kateřina Terčová, Aneta Juříková
Již se nelze se přihlásit.

Psí Park ve spolupráci se SOU Uherský Brod Vás srdečně zve na besedoseminář s Františkem Šustou na téma "Jak odnaučit".

Besedosemináře jsou kombinací přednášky a besedy na konkrétní téma. Počet účastníků je limitován a seznam otázek posílá organizátor několik dnů před akcí mailem.

Odpovědi na otázky jsou pak zasazeny do probírané teorie. Součástí semináře jsou texty k samostatné práci, s jejichž pomocí se účastníci učí analyzovat a řešit předložené problémy.

Svoje otázky zasílejte nejpozději do 27.2. na mail: info@psipark.cz

Počet účastníků omezen na 30 posluchačů (bez psů).

Besedoseminář se koná v Uherském Brodě na SOU Uherský Brod ul.Vazová 2509 (za sběrným dvorem)..

Akci má na starosti: Alice Hrušková: 776 716 561

Zajímá Vás něco? Zaregistrujte se a zeptejte se!
PSÍ PARK – Cejl 76, 602 00 BRNO – 777 967 582 – info@psipark.cz